Bezpieczne Życie

93 zł/msc.

Pakiet przygotowany przez ekspertów z Excludo Market, dostępny tylko u nas!

Śmierć Ubezpieczonego 

50 000 zł

COVID-19

Pobyt Ubezpieczonego

w szpitalu

70 zł/dzień

COVID-19 

Śmierć Ubezpieczonego

w następstwie:

- nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 

250 000 zł

- nieszczęśliwego wypadku

150 000 zł

- zawału serca lub udaru mózgu

100 000 zł

1% uszczerbku lub uszkodzenie ciała Ubezpieczonego w NNW

- 600 zł

Niezdolność Ubezpieczonego do pracy w NNW

- 30 000 zł 

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu na całym świecie

500 zł - OIOM/OIT

500 zł - sanatorium

400 zł - wypadek komunikacyjny

250 zł - rekonwalescencja

200 zł - nieszczęśliwy wypadek

51 chorób i zabiegów oraz konsultacji lekarzy specjalistów - 18 000 zł

553 operacje medyczne - 1400 zł

AXA24 - do 3000 zł na pomoc w trudnych sytuacjach dla Ciebie i Twojej rodziny.

AXA MEDI - świadczenia medyczne i opiekuńcze w NNW

W 5 minut zabezpiecz swoje życie.

Dziękujemy za przesłanie numeru telefonu, ekspert skontaktuje się wkrótce.