HISTORIA

OŚ CZASU

A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ
TAK...

PROJEKT "PIONOWY START"

ZAŁOŻYCIELE

 
 
 
 

PAWEŁ LULIS

EMILIA PŁYTA

BARTOSZ KOMPIEL

KONRAD
LULIS

 

02.2018

03.2018

PROJEKT "EXCLUDO"

PROJEKT "DOM ZAŁOŻYCIELI"

PROJEKT "PIONOWY START EXCLUDO"

PROJEKT "AKCJA BEZPIECZNA EMERYTURA"

07.2018

12.2018

04.2019